اعتقادات بومی شعبان واطراف آن

اعتقادات بومی شعبان واطراف آن

۱-اگر کلاغ ناگهان بر درخت یا دیوار خانه می نشست و غارغار می کرد معتقد بودند که کلاغ حامل خبر خوش است و از مسافر خبر آورده است می گفتند خیر خبر، خیر خبر .

۲-در شب ناخن گرفتن را مکروه می دانستند،

۳-دندان کشیده شده را در پنبه می پیچیدند و لای ترک دیواری می نهادند.

۴-به ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب معتقد بودند

۵-اعتقاد داشتند که اگر کسی دم قیچی را بهم بزند دعوا می شود.
۶-موقعی که ماه می گرفت و همه جا تاریک می شد معتقد بودند که زن پدرش چنگ در گلوی او گذاشته و رویش سیاه شده در این موقع برای رهایی ماه به پشت بام می رفتند و با تکه سنگ یا چوبی به پشت بادیه یا هر ظرف مسی دیگر می زدند که موجب رهائی ماه از دست زن پدر شود صدای کوبیدن ظروف مسی فضای ده را پر از بیم می کرد و این مورد را چه درمورد آفتاب گرفتگی یا ماه گرفتگی مشاهده کرده ام.

۷-هرگاه ستاره ای در آسمان به سرعت حرکت می کرد (جورس )می گفتند عمر کسی تمام شده و یک نفر مرده است.

۸-نشستن جغد را بر روی دیوار خانه شوم می دانستند، برای اینکه شومی پرنده از همه جا بی خبر ، را از میان ببرند به او خوش آمد می گفتند .
۹-نشستن میان چهارچوب در اطاق بد بود.
۱۰-آب پاشیدن به گربه باعث می شد که پشت دست زگیل درآورد.

۱۱-اگر در هنگام بیرون رفتن از خانه ، یا درشروع یک کار کسی از اهالی خانواده یکبار عطسه می کرد ،مدتی صبر می کردند تا شومی آن از بین برود زیرا گمان داشتند اگر صبر کنند خطری که در انتظار آنان بوده رفع می شود ،اگر همان شخص عطسه دیگری بکند اعتقاد بر این است که خطر رفع شده و می توان خارج شوند یاکاررامی توانندانجام دهند.

۱۲-اگر گوش راست صدا می کرد می گفتند خوبی او را می گویند و اگر گوش چپ صدا می کرد می گفتند غیبت او را می کنند.

۱۳-وقتی زمین می لرزید معتقد بودند که زمین روی شاخ گاو است ، گاو خسته می شود و زمین را از روی یک شاخ به شاخ دیگر می اندازند ۱۴-برای زائو چند پیاز درشت را به دو سیخ می کشیدند، وآنهارابصورت ضربدری دربالای زائو قرارمیدادند و معتقد بودند که برای دفع موجودی بنام (آل) ضروری است. گرد آورنده :مرادشجاعیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *