عگس یکی از کدخداهای شعبان با سالار ذوالفقاری یکی ازمالکین نهاوند

photo_2016-09-16_21-08-41این عگس حدود هشتاد سال پیش گرفته شده است.وافراد به شرح زیر میباشند.

نشسته:ازچپ مرحومین آخوند وجیه (کدخدا وسردفاتر اسناد واحوال)–سالار ظفری وپسرش

ایستاده:ازچپ ناشناس نفر بعدی مرحوم حاج مهدی شجاعیان است.[masterslider id=”undefined”]photo_2016-09-04_07-53-01