سرودی برای شعبان

من  ایرانیم     اهل  شعبانــــــم                   اهل   خـــــــــاک  نور  و   تابانـــــــم

سبزه درسرزمینم   پوشیــــده                    طبیعت در زیبایی آن کوشیـــــــــده

جویبارش دلنشین وخوش صدا                   جـــامه دشتش سبز و خـــوش ردا

در مرغزارش   بلبلان در رقصنـد                   وحوش وطیوردرباغاش سر مستند

نیلی رود  و آبش   پر    جوشـان                  به  هر  قدمش  آبی  خروشــــــــان

زمینش  مخمل  سبز  پوشیــده                   درختانش از ابرها آب نوشیــــــــده

خاکش پرسود و چه پر همـــت                    الطافش  زیاد و هم پر نعمــــــــــت 

 احسنت    ای   دشت   با   صفا               از پس   جنت   ما را  شفا

دوستدار    دین  و کشور   تویی              خاک روئیده شقایقت توتیا

لا له زارانت بوی شهیدان میدهد            برتو بادا صد آفرین وصددعا


 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *