معرفی آقای دکتر خداداد واحدی

آقای خداداد واحدی درسال ۱۳۴۷دوره ابتدایی را در دبستان (حکیم نظامی )شعبان که درکنار رودخانه قرار داشت گذراندودردبیرستان( ابن سینای) نهاوند به ادامه درس مشغول شدودر سال ۱۳۵۳ در رشته ریاضیات دوره متوسطه را تمام کرد . وبنده در این مدت افتخار همکلاسی ایشان را  داشته ام .نامبرده پس از اتمام دوره خدمت سربازی وحضوردرجنگ ظفار بمنظور ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و پس از کوله باری از علم وتجربه وطن خویش را ترجیع داد وجهت خدمت به این مرز وبوم راهی ایران شد.

ایشان علاوه براستادی دانشگاهها  درهمایشهای علمی بعنوان عضو شورای راهبردی ویا عضو هیئت مدیره انجمن وهمچنین دبیر همایشهای علمی ودیگر سمتها حضوری مستمر دارد . دکتر واحدی درخیلی

ازهمایشهای داخلی وبن المللی باارائه مقاله وحضورخویش خدماتی شایان ودر خور توجهی به نمایش گذاشته که دراین سطرها نمی گنجد.

واحدی – خداداد

37.jpg
کد متخصص
IV-PO-I1-

Listing details

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرک کارشناسی
مهندسی مکانیک
دانشگاه
دانشگاه تگزاس آمریکا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرک کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دانشگاه
دانشگاه فنی لوئیزیانا آمریکا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرک دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه
دانشگاه فنی لوئیزیانا آمریکا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رتبه علمی
دانشیار
دانشگاه
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
  • مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
  • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرک انجمن مهندسی ارزش ایران
سطح ۳ انجمن مهندسی ارزش ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سایر سوابق مهندسی ارزش
عضویت در دو دوره هیأت مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتاب:
مهندسی ارزش؛ پارادایمی برای تغییر
استاد راهنمای پایان نامه
بررسی و تحلیل کاربرد مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل- تلفیق مهندسی ارزش و تحلیل ریسک در سیستمهای دفاعی
استاد مشاور پایان نامه
بررسی و تحلیل مهندسی ارزش در ایجاد رقابت در صنعت خودرو- چگونگی بکارگیری مهندسی ارزش در سیستمهای فرآیندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محل فعالیت اول
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوزه فعالیت
علمی
شهر
تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محل فعالیت دوم
شرکت پاکروش تزریق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوزه فعالیت
تولیدات صنعتی
شهر
تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر خداداد واحدی در مجموعه سیویلیکا

آقای دکتر خداداد واحدی

دکتر خداداد واحدیآقای دکتر خداداد واحدی

Dr. Khodada Vahedi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

 

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خداداد واحدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه پژوهشگاه طراحان پارسه و مرجع دانش مهندسی ارزش ایران، تهران – دانشگاه تربیت مدرس دی ۱۳۹۴
وان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ ارائه مدلی یکپارچه مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در حذف هزینه های غیرضروری در کلیه سازمانها چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ۱۳۸۹
۲ ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان یک بالانس سه مولفه استاتیکی در تونل باد سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۴
۳ بررسی اثر مقیاس بندی مقاومت انفجاری بر دال های بتن مسلح، تحت بارگذاری ناشی از انفجار فضا باز کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران ۱۳۹۲
۴ بررسی استحکام سیستم اتصال فلز- کامپوزیت نوین کاملد به روش تحلیلی کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور ۱۳۹۴
۵ بررسی تجربی خواص فیزیکی، مکانیکی بتن سنگین و شبیه سازی مدل رفتاری آن در مقایسه با بتن های معمولی در برابر انفجار کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران ۱۳۹۲
۶ بررسی تجربی خواص فیزیکی، مکانیکی و انفجاری بتن های سنگین و معمولی تحت انفجار فضا – باز و سطحی کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران ۱۳۹۲
۷ بررسی تجربی و عددی جذب صوت در ساندویچ پنلی دو جداره با لایه ی میانی متخلخل سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۸ بررسی تحلیلی اثر شکل دماغه پرتابه بر نفوذ در اهداف فلزی ضخیم همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته ۱۳۹۴
۹ بررسی تحلیلی نفوذ پرتابه های سرمخروطی در اهداف فلز کامپوزیت هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ۱۳۹۱
۱۰ بررسی تحلیلی نفور پرتابه های نوک تیز در صفحات آلومینیومی دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ۱۳۹۴
۱۱ بررسی میزان جذب انرژی مقاطع جدار نازک مربعی ناشی از بارگذاری مایل شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۷
۱۲ بررسی نظری و عددی فروریزش جاذب انرژی از نوع وارونگی تحت بارگذاری شبه استاتیکی و مقایسه با فروریزش کمانش محوری اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۵
۱۳ بررسی نفوذ پرتابه در اهداف FGM نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۰
۱۴ بهینه سازی غیر خطی تورنیون باکس اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور ۱۳۸۲
۱۵ تحلیل المان محدود مدل پارامتریک تورنیون باکس اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور ۱۳۸۲
۱۶ تحلیل کمانش حرارتی صفحات اریب هدفمند با زوایای مختلف همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته ۱۳۹۴
۱۷ تحلیل کمانش حرارتی ورق دایروی هدفمند بر روی بستر الاستیک با خواص وابسته به دما کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۵
۱۸ تحلیل کمانش حرارتی ورق دایروی هدفمند بر روی بستر الاستیک با خواص وابسته به دما دومین همایش داخلی مهندسی مکانیک ۱۳۹۴
۱۹ تحلیل کمانش ورق حلقوی هدفمند تحت فشار شعاعی یکنواخت با خواص وابسته به دما بر روی بستر الاستیک کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت ۱۳۹۴
۲۰ تلفیق فرایند های مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در چرخه عمر پروژه چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ۱۳۸۹
۲۱ تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ۱۳۹۳
۲۲ تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی ۱۳۹۳
۲۳ چالش های اجرای مهندسی ارزش در سازمانها سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ۱۳۸۷
۲۴ شبیه سازی رفتار دینامیکی بتن تحت بارگذاری ضربه ای چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۷
۲۵ ضرورت تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های بزرگ عمرانی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ۱۳۸۶
۲۶ طراحی و بهینه سازی زره دو جزئی سرامیک-کامپوزیت در برخوردهای با سرعت بالا سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ۱۳۹۰
۲۷ کنترل آرایشی مد لغزشی غیر خطی شناورهای سطحی بدون سرنشین زیر- تحریک در حضور اغتشاشات محیطی هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۴
۲۸ کنترل ردیابی مسیر شناورهای سطحی زیر – تحریک به روش مد لغزشی غیرخطی اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران ۱۳۹۳
۲۹ کنترل ردیابی یک شناور سطحی بدون سرنشین در حضور موانع ثابت و متحرک ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۳
۳۰ کنترل رفتار خمشی پرتابه های میله ای بلند در برخورد با اهداف مدرن شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۷
۳۱ محاسبه عمق نفوذپرتابه صلب دراهداف بتن-خاک نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۰

One Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *