شعبان ماوراء یک روستا

بر اساس نوشته های زیر اثبات خواهد شد که شعبان نه تنها یک روستا نبوده است بلکه مکانی مهم وسوق الجیشی از لحاظ نظامی وسیاسی وهمچنین ارکانی برای بزرگان آن زمان بوده است. که به مرور زمان آن آثار براثر هجوم اقوامی دیگر به کلی از بین رفته وتخریب شده است. وحتی انسانهای آن بکلی از بین رفته ویا ترک وطن کرده اندوبرای اثبات این موضوع همین بس که با وجود آن همه آثاربرجامانده ازعصر کهن شرح یاوصفی ازآنها نسل به نسل بازگونشده وتمام اهل آبادی ازوجود آنها بیخبرند . ودراینجا شواهد ودلایلی در ین موضوع اظهار میدارم.                                                                                                                                                                 ۱- دربالای آبادی حمامی زیبا ومهم قرار داشت که تمام مصالح بکار برده درآن نه تنها در روستا بلکه دراکثر شهرها نایاب بود تمام مصالح آن از ساروج وآجرهای مربعی شگل تشگیل شده بود تمام حوضچه ها وخزینه وحجره ها اشگال مهندسی یکدست وقرینه هم را  داشتند .طوری که از لحاظ مهندسی ساخت وتآمین هزینه آن برای دهقانان غیر ممکن بود .واگر محال را بر این قرار دهیم که دولت وقت این حمام را برای روستائیان ساخته است. در رداین فرضیه باید گفت مگر در چند شهر ایران همچون حمامی وجود داشت که در یک روستا باشد. بهترین حمام ایران گرمابه گنجعلی خان در کرمان است که بنده هیچ رجحان وبرتری در آن ندیدم. جالب آنجا ست که هیچکس سا خت این حمام را ندیده است.                ۲-رودخانه ای که از کوه گرو سرچشمه میگیرد پس از گذر از چندروستا به شهر نهاوند می رود. درقدیم از خیابان آزادگان به پائین همه باغ بودند کهاز این رودخانه سیراب می شدند.  چگونه ممکن است که با وجود یک شهر وچند روستا نام این رودخانه را شعبان بگذارند؟مگر غیر از این باید گفت درآن زمان شعبان درمطقه   آوازه ای بلند ومکانی مهمتر داشته است.                                                                                                                                                                                              ۳-افرادی که در مکانهای قدیمی بنایی کرده اند آثار ساخت وساز را در چهار یا پنچ متری زمین مشاهده کرده اند.وازهمه مهمتر دیواری است به عرض دومتر با ساخت ساروج که کلنگ در ان کار ساز نیست که در دل زمیننهفته است .واطراف قلعه های بالا وچاله ومیان ده را در بر می گرفته است.                                                         ۴-آثاری از قبیل سفال شکسته ومکان هایی جهت اندوختن اشیاء بصورت انبار مشاهده شده که نشان بر وجود اشخاصی مهم در این روستا دارد.  

            ۵-وجود نقبی در دل زمین احداث شده که جهت رفت وآمد در هنگام محاصره استفاده میشده که این خود به تنهایی اثبات موضوع را در بر دارد.

                         یاد آوری میشود خیلی مطالب جهت اثبات این موضوع است که مجال سخن نست                                                                                                                           – 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *