آموزش هرس درخت میوه

‏باید و نبایدهای هرس درختان میوه‏ ‏باید و نبایدهای هرس درختان میوه‏ در باغ­داری سنتی و تفکر قدیمی باغداری، باغدار کسی بوده است که صاحب درختان تنومند و بلند باشد، اما امروزه با بالا رفتن مطالبات تولید کننده و مصرف کننده، سهولت حرکت ماشین آلات کاشت، داشت، برداشت و درجه بندی کیفی محصولات موضوعیت یافته […]