سنگ نوشته

هنگامیکه از راه پشت باغ از کنار رودخانه گذرکنی به یک پیچ بزرگ رودخانه میرسی که انگار بصورت دستی جهت خوش آب وهوا شدن وساخت وساز دراین منطقه این پیچ رابه رودخانه داده اند. درپشت رودخانه دراین فرورفتگی تپه ای وجود داشت که انباشته ازسنگ بود در زمان قدیم هنگامیکه به این سنگها بدقت نگاه […]

حمام قدیمی شعبان

حمام عمومی قدیم شعبان (بخش اول خصوصیات ظاهری)                                                                                               […]

نهاوند وسوانع طبیعی

نهاوندو سوانع طبیعی در زمان قدیم زمین لرزه های متعددی درنهاوندوروستاهای اطراف آن به وقوع می پیوست که ازمخوف ترین آن درسالهای اخیرزلزله ۲۶مردادسال ۱۳۳۷ شمسی می باشد که در اثر آن ۱۲۸ نفر از دهات پائین نهاوند کشتهشدند زمان  وقوع آنرا ساعت ۱۹/۱۳دقیقه ثبت کرده اند. بعد از تاریخ فوق بمدت چند ماه پس لرزه […]

شناسنامه در ایران قدیم وشعبان

تا کمتر از ۱۰۰ سال قبل نه خبری از سجل و شناسنامه بود، نه سازمانی که تولد و مرگ و ازدواج و طلاق را ثبت کند. به جای آن، روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم بودند که تا قبل از رواج شناسنامه ، وقایع تولد را در کتاب های مقدس ثبت می کردند. اما […]

آسیاب آبی شعبان

درانتهای جاده اسیو حدود یک کیلومتر مانده به رودخانه پائینی  آسیاب آبی وجودداشت که گندم روستای شعبان ودیگر روستاهای مجاور راتبدیل به آرد می کرد. چون مرحوم علیمراد پدربزرگ حقیر به شغل نجاری مشغول بوده وهمیشه جهت تعمیرات به آسیاب مراجعه می کرده همین موضوع باعث خرید سهامی از این آسیاب می شود. واین امر […]

قِلاع لَکو

.تاریخ وفرهنگ شعبان قلاع لَکو قِلاع لَکو درزمان های قدیم مردم شعبان بخاطر عدم امنیت خانه خویش را بصورت تجمعی میساختند به همین دلیل اولین حیاط که بیرون از منطقه آبادی آن زمان ساخته شده است . حیاط قلاع لکو میباشد. این حیاط یا قلعه درحدود ۲۰۰ سال پیش توسط سه طایفه بنامهای حسن گاویار […]

شعبان ماوراء یک روستا

بر اساس نوشته های زیر اثبات خواهد شد که شعبان نه تنها یک روستا نبوده است بلکه مکانی مهم وسوق الجیشی از لحاظ نظامی وسیاسی وهمچنین ارکانی برای بزرگان آن زمان بوده است. که به مرور زمان آن آثار براثر هجوم اقوامی دیگر به کلی از بین رفته وتخریب شده است. وحتی انسانهای آن بکلی […]

رودخانه شعبان

رودخانه شعبان یکی از روخانه های ایران است که متآسفانه بدلایل عدم شناخت آن به جامعه ایران وبین الملل گمنام مانده است. این رودخانه از کوه های گرو سرچشمه میگیرد وپس ازگذشتن ازچند روستا مخصوصآ شعبان وسیراب نمودن باغات ومزارعه آنها به شهرستان نهاوند میریزد آب رفت آن رودخانه پائین آبادی را تشگیل میدهد که […]

ســرداب قـدیــمـی شــعــبـان

  هنگامی که ازپل روبروی مسجد گذرکنی به زمینی نیم دایره ای می رسی که روزگاری دراین زمین سردابی سرپوشیده وبه شگل دایره قرارداشت. این سردب ازپشت مجاور به جوی فعلی واز سمت بالا به کنار رودخانه وازطرف جلوروبروی راه پشت باغ واقع شده بود. آب این آ ب انباراز جوی پشتی وموقع صبحدم به […]

معرفی روستای شعبان(شاه بان)

روستای شعبان از دهستان شعبان بخش مرکزی شهرستان نهاونداستان همدان است این روستابادشتی سرسبز وخرم یکی از روستاهای زیبای ایران محسوب می شود که تقریبا در ۷ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان نهاوندواقع شده است . گویش مردم این روستا زبان شیرین لری ، و شغل اکثر مردمانش کشاورزی و دامداری است . این روستامنطقه ای […]