شب های تابستان شعبان

شبهای تابستان شعبان قدیم قبل ازغروب آفتاب همه مردان از کوه ،دشت وصحرا پس ازیکروز پرکار به سوی منزل برمیگشتند .زنان بادوشیدن شیر گاوها وجمع آوری آنها به پخت وپز مشغول می شدند. دختران و پسران خردسال همراه با ظرفی مسی که درآن مقداری دوغ ریخته شده بود ند ،جهت خنک نمودن آن به کناررودخانه […]

همرزم شهیدبابایی

سرتیب دکتر خلبان علی محمد نادری ایشان دومین فرزند یک خانواده با دوخواهر وهفت برادرمی باشد ، که تحصیلات ابتدایی را درمدرسه حکیم نظامی روستای شعبان گذراندند  ، و بعد از آن به  دبیرستان نهاوند رفت ،  وهر روز با عشق وعلاقه جهت آموزش  از شعبان به نهاوند مراجعت می کرد .تادرسال ۱۳۴۹ ازدبیرستان ابن سینای […]

محرم در شعبان

اسلام ای سومین مولای ما ای تو هم مجنون وهم  لیلای ما عشقت آتش می زنددرسینه هاباتو روشن می شودآئینه ها محرم که شروع میشدمردم ده شب را درمسجد عزاداری میکردند.اماغروب تاسوعا و روز عاشورا دربیرون ازمسجدمراسم عزاداری رابجا می آوردند. یکی از نمونه شعرهایی که در رسای این ماتم در زمان های خیلی قدیم […]

فراخوان نهاوند شهر من است

کمپ نهاوند شهر زندگی است نهاوند خواستار حمایت تمام نهاوندیها به فراخوان «سلام شهر من» میباشد. «وقت آن است که :  بیا تا عاشقی از سر بگیریم                  جهـــان خـــــاک را در زر بگیریم   بیا تا نوبهــــار عشق باشیم,                 […]

اعتقادات بومی شعبان واطراف آن

اعتقادات بومی شعبان واطراف آن ۱-اگر کلاغ ناگهان بر درخت یا دیوار خانه می نشست و غارغار می کرد معتقد بودند که کلاغ حامل خبر خوش است و از مسافر خبر آورده است می گفتند خیر خبر، خیر خبر . ۲-در شب ناخن گرفتن را مکروه می دانستند، ۳-دندان کشیده شده را در پنبه می […]

سنگ نوشته

هنگامیکه از راه پشت باغ از کنار رودخانه گذرکنی به یک پیچ بزرگ رودخانه میرسی که انگار بصورت دستی جهت خوش آب وهوا شدن وساخت وساز دراین منطقه این پیچ رابه رودخانه داده اند. درپشت رودخانه دراین فرورفتگی تپه ای وجود داشت که انباشته ازسنگ بود در زمان قدیم هنگامیکه به این سنگها بدقت نگاه […]

حمام قدیمی شعبان

حمام عمومی قدیم شعبان (بخش اول خصوصیات ظاهری)                                                                                               […]

شعبان قدیم و پنجشنبه آخرسال

آخرین جمعه در شعبان قدیم روز پنجشنبه آخر سال روستای شعبان حال وهوایی دیگرداشت واین روز بامراسم خاصی برگزار می شد ؛طوریکه همه آن مراسم و نمام زوایای آن بدون هیچ کاستی باید انجام می گرفت. مردم روستا بعد از صرف نهاراندک اندک درمحوطه روستا تجمع میکردند، وپس ازحضورهمه مردان در وسط آبادی دسته جمعی […]

استقبال از عید در شعبان نهاوند

اسقبال ازنوروزدرروستای شعبان برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال وهمه سال همایون بادت این روزوهمه روز مردم قدیم از پانزده اسفند که به آن نوروز ماه میگفتند، خودرا برای پیشباز از عید آماده می کردند .ازتهیه لباس نو برای خود وبچه ها، ونو نوار کردن آنها […]