عگس یکی از کدخدا های قدیمی شعبان

این عگس حدود هشتاد سال پیش گرفته شده است.وافراد به شرح زیر میباشند. نشسته:ازچپ مرحومین آخوند وجیه (کدخدا وسردفاتر اسناد واحوال)–سالار ظفری وپسرش ایستاده:ازچپ ناشناس نفر بعدی مرحوم حاج مهدی

معرفی آقای دکتر خداداد واحدی

آقای خداداد واحدی درسال ۱۳۴۷دوره ابتدایی را در دبستان (حکیم نظامی )شعبان که درکنار رودخانه قرار داشت گذراندودردبیرستان( ابن سینای) نهاوند به ادامه درس مشغول شدودر سال ۱۳۵۳ در رشته ریاضیات دوره متوسطه را تمام کرد . وبنده در این مدت افتخار همکلاسی ایشان را  داشته ام .نامبرده پس از اتمام دوره خدمت سربازی وحضوردرجنگ […]

مر ثیه ای برای قلاع میر و توسط استاد بحیرایی

قطعه ای که می شنوید توسط استاد خدادادبحیرایی سروده شده وراوی آن هم خود ایشان میباشد. وتار آن بوسیله آقای یغمایی اجراءشده است. لازم به ذکراست که اکثر کسانیکه نامشان دراین اشعار برده میشود درقید حیات نیستند وبخاطر حفظ نظم وقافیه از بردن القاب مرحوم وشاد روان برای ایشان خودداری شده است که بدین وسیله نثار […]

عگس یکی از کدخداهای شعبان با سالار ذوالفقاری یکی ازمالکین نهاوند

این عگس حدود هشتاد سال پیش گرفته شده است.وافراد به شرح زیر میباشند. نشسته:ازچپ مرحومین آخوند وجیه (کدخدا وسردفاتر اسناد واحوال)–سالار ظفری وپسرش ایستاده:ازچپ ناشناس نفر بعدی مرحوم حاج مهدی شجاعیان است.[masterslider id=”undefined”]