You are here
Home > ۱۳۹۵ > اسفند

گروه شعبان سرسبز

سلامم به گرمای دلت ای دوست دلم لحظه ای با دلت روبروست بگو عاشقی تا سلامت کنم تمام دلم را به نامت کنم            گروه شعبان سرسبز  کانال شعبان سرسبز آشنایی با نهاوند وروستای شعبان پایگاه تاریخی فرهنگی شعبان سرسبز سایت شعبان نهاوند

شعبان قدیم و پنجشنبه آخرسال

آخرین جمعه در شعبان قدیم روز پنجشنبه آخر سال روستای شعبان حال وهوایی دیگرداشت واین روز بامراسم خاصی برگزار می شد ؛طوریکه همه آن مراسم و نمام زوایای آن بدون هیچ کاستی باید انجام می گرفت. مردم روستا بعد از صرف نهاراندک اندک درمحوطه روستا تجمع میکردند، وپس ازحضورهمه مردان در وسط

استقبال از عید

اسقبال ازنوروزدرروستای شعبان برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال وهمه سال همایون بادت این روزوهمه روز مردم قدیم از پانزده اسفند که به آن نوروز ماه میگفتند، خودرا برای پیشباز از عید آماده می کردند .ازتهیه لباس نو برای خود وبچه ها، ونو نوار

نهاوند وسوانع طبیعی

نهاوندو سوانع طبیعی در زمان قدیم زمین لرزه های متعددی درنهاوندوروستاهای اطراف آن به وقوع می پیوست که ازمخوف ترین آن درسالهای اخیرزلزله ۲۶مردادسال ۱۳۳۷ شمسی می باشد که در اثر آن ۱۲۸ نفر از دهات پائین نهاوند کشتهشدند زمان  وقوع آنرا ساعت ۱۹/۱۳دقیقه ثبت کرده اند. بعد از تاریخ

توهین به قوم بزرگ لر

(داستان شیر و سگ) روزی شیری در سایه درختی نشسته بود. سگی در پا و دمش پیچیده بود و میگفت برخیز تا باهم رزمی کنیم. شیر نگاهی بر او افکند و گفت: برو، مرا با تو چه کار؟ سگ گفت: لابد میترسی که پشتت را به خاک بمالم و بازنده شوی؟! شیر گفت: من

شناسنامه در ایران قدیم وشعبان

تا کمتر از ۱۰۰ سال قبل نه خبری از سجل و شناسنامه بود، نه سازمانی که تولد و مرگ و ازدواج و طلاق را ثبت کند. به جای آن، روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم بودند که تا قبل از رواج شناسنامه ، وقایع تولد را در کتاب های

آسیاب آبی شعبان

درانتهای جاده اسیو حدود یک کیلومتر مانده به رودخانه پائینی  آسیاب آبی وجودداشت که گندم روستای شعبان ودیگر روستاهای مجاور راتبدیل به آرد می کرد. چون مرحوم علیمراد پدربزرگ حقیر به شغل نجاری مشغول بوده وهمیشه جهت تعمیرات به آسیاب مراجعه می کرده همین موضوع باعث خرید سهامی از این آسیاب

Top